Pudliszki

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aktualizacja 1 stycznia 2014r.

 

1. Postanowienia ogólne

a. Właścicielem i twórcą strony internetowej PUDLISZKI.PL zwaną dalej „witryną”, jest HJ Heinz Polska sp. z o.o., Pudliszki, ul. Fabryczna 7, 63-840 Krobia

b. Wszelkie informacje zawarte na witrynie PUDLISZKI.PL należą do HJ Heinz Polska sp. z o.o. i stanowią jej własność.

c. Przed rozpoczęciem korzystania z witryny pudliszki.pl należy zapoznać się z wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności oraz Plityki plików cookie Postanowienia określają podstawowe zasady korzystania z witryny pudliszki.pl przez Użytkownika.

 

2. Definicje

a. Witryna – strona internetowa PUDLISZKI.PL pod adresem www.pudliszki.pl oraz www.pudliszki.com.pl

b. Regulamin i polityka prywatności- niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują (tzn polityka plików cookie). Korzystanie z tej witryny PUDLISZKI.PL oznacza akceptację obydwu dokumentów.

c. Użytkownik – osoba odwiedzająca witrynę PUDLISZKI.PL

 

3. Zasady korzystania z witryny pudliszki.pl

 

Korzystając z witryny internetowej PUDLISZKI.PL użytkownik tym samym akceptuje niniejsząy regulamin i politykę prywatności oraz politykę plików cookie

 

4. Zbieranie i wykorzystanie danych osobowych

a. Z witryny PUDLISZKI.PL właściciel strony nie zbiera żadnych danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, wiek, płeć, czy miejsce zamieszkania.

b. Tym samym właściciel strony nie gromadzi, nie zbiera, nie przetwarza, nie udostępnia i nie przekazujemy nigdzie żadnych danych osobowych.

c. Jeśli nastąpi konieczność zbierania danych osobowych z niniejszej witryny pudliszki.pl, na witrynie pojawią się odpowiednie zapisy w Regulaminie i Polityce Prywatności. Wówczas także właściciel strony dołoży wszelkie starań aby dane dostały (przy pełnym przestrzeganiu).

 

5. Własność intelektualna i prawa autorskie

a. Elementy witryny PUDLISZKI.PL takie jak logo, treści, znaki graficzne, nazwy, zdjęcia czy rysunki zamieszczone na witrynie PUDLISZKI.PL stanowią jej własność intelektualną i są chronione prawami autorskimi należącymi do HJ Heinz Polska sp. z o.o. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oraz pozostałych elementów witryny PUDLISZKI.PL jest zabronione . Zabronione jest w szczególności kopiowanie, przesyłanie, modyfikowanie, zmienianie, wyświetlanie, publikowanie, drukowanie, dystrybuowanie w celach komercyjnych wyżej wymienionych elementów będących własnością HJ Heinz Polska sp. z o.o. lub innego podmiotu ujawniającego swoje własności intelektualne na witrynie PUDLISZKI.PL i posiadającego do tego prawa autorskie. W przypadku, gdyby istniała taka możliwość, zostanie to jasno wskazane na witrynie PUDLISZKI.PL. Witryna PUDLISZKI.PL może być więc wykorzystywana jedynie do celów własnej, prywatnej rozrywki i informacji.

b. Jeśli na witrynie będą zawarte elementy nie należące do HJ Heinz Polska sp. z o.o. będzie to jasno wskazane np. wtyczka społecznościowa Facebook, przepisy kulinarne blogerów.

 

6. Bezpieczeństwo korzystania z witryny przez dzieci

a. Właściciel strony dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy korzystający witryny PUDLISZKI.PL mieli poczucie bezpieczeństwa. Dlatego czynimy wszystko, żeby informacje tutaj zawarte i nam przekazywane były używane tylko zgodnie ze swoim przeznaczeniem, przestrzegając zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. 97.133.883 z późniejszymi zmianami.

b. Niektóre sekcje naszych stron internetowych są skierowane w całości lub częściowo do dzieci poniżej 16 i/lub 18 roku życia np. przepisy kulinarne dla dzieci. Dzieci poniżej 16, a w niektórych systemach prawnych poniżej 18 roku życia są zobowiązane poinformować swoich rodziców oraz uzyskać ich zgodę na udział lub korzystanie z usług witryny. Nie prosimy nigdzie o podanie danych osobowych dzieci ani innych użytkowników witryny

c. Za zgodą użytkownika możemy także automatycznie gromadzić dodatkowe informacje na temat odwiedzin jego dziecka na naszej stronie internetowej. Więcej szczegółów przedstawiono w Polityce plików cookie.

 

7. Inne strony internetowe

 

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron, które leżą poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności. W razie uzyskania przez użytkownika dostępu do innych stron przy użyciu załączonych linków, operatorzy takich stron mogą gromadzić jego dane osobowe, które będą przez nich wykorzystywane zgodnie z ich odpowiednią polityką prywatności, która może różnić się od naszej. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez takie strony w odniesieniu do prywatności lub gromadzenia danych i zachęcamy użytkowników do czytania wszystkich obowiązujących warunków i oświadczeń na temat prywatności w momencie wejścia na takie strony.

 

8. Przesyłanie informacji i materiałów

 

Uprzejmie informujemy, że wszelkie materiały przesłane do HJ Heinz Polska sp. z o.o. drogą e-maliową lub pocztową zawierające: treści niezgodne z prawem, stanowiące groźbę, oszczercze, pornograficzne, bluźniercze itp. mogą zostać przez nas przekazane odpowiednim organom ścigania.

 

9. Informowanie o zmianach

 

Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana. W takiej sytuacji zmiany zostaną przedstawione na niniejszej stronie internetowej, którą należy regularnie odwiedzać, by uzyskać aktualne informacje na temat naszej Polityki prywatności.

 

10. Dane rejestracyjne spółki i dane kontaktowe

 

HJ Heinz Polska sp. z o.o. , ul. Fabryczna 7, Pudliszki 63-840 Krobia

 

Działalność zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000491355 NIP: 696-10-01-802, kapitał zakładowy 90 786 880zł (opłacony w całości).

 

W przypadku pytań prosimy kontaktować się za pomocą formularza kontaktowego na witrynie w zakładce „kontakt” lub na adres firma@pl.hjheinz.com lub HJ Heinz Polska sp. z o.o. / Oddział Warszawa, Al. Wilanowska 212, 02-765 Warszawa.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

AKTUALIZACJA 1 STYCZNIA 2014R.

 

1. Postanowienia ogólne

a. Właścicielem i twórcą strony internetowej PUDLISZKI.PL zwaną dalej „witryną”, jest HJ Heinz Polska sp. z o.o., Pudliszki, ul. Fabryczna 7, 63-840 Krobia

b. Wszelkie informacje zawarte na witrynie PUDLISZKI.PL należą do HJ Heinz Polska sp. z o.o. i stanowią jej własność.

c. Przed rozpoczęciem korzystania z witryny PUDLISZKI.PL należy zapoznać się z wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności oraz Politykę plików cookie. Postanowienia określają podstawowe zasady korzystania z witryny PUDLISZKI.PL przez Użytkownika. 

 

2. Korzystanie z witryny PUDLISZKI.PL

Korzystając z witryny internetowej PUDLISZKI.PL Użytkownik tym samym akceptuje niniejszą politykę plików cookie oraz regulamin i politykę prywatności.

 

3. Zastosowanie plików cookie

Witryna internetowa PUDLISZKI.PL korzysta z plików cookie, w tym plików cookie stron trzecich, takich jak pliki opisane w poniższej tabeli. Pliki cookie stron trzecich gromadzą informacje dla nas i dla żadnego innego podmiotu. Cookie to mały plik (z reguły składający się z liter lub liczb) pobierany na urządzenie (np. komputer osobisty lub urządzenie przenośne, takie jak laptop, iPhone, iPad, Android lub smart phone), który przechowuje informacje na twardym dysku/dysku flash lub w przeglądarce użytkownika, dzięki czemu nasza strona internetowa może rozpoznać użytkownika, jako ponownego gościa i dostosować sposób użytkowania naszej strony do jego preferencji w momencie dostępu. Na naszych stronach internetowych stosowane są następujące pliki cookie:

1. Pliki cookie firmy HJ Heinz Polska sp. z o.o.

Nazwa pliku cookie

 

Cel

 

Zatrzymanie

 

BIGipServer

 

cookie ten jest odpowiedzialny za kodowanie adresu oraz portu serwera np: 10.1.1.100 = 0x0A. 0x01. 0x01. 0x64

 

Nie

 2. Pliki cookie stron trzecich

Nazwa pliku cookie

 

Cel

 

Zatrzymanie

 

datr

 

Plik ‘datr’ jest tworzony przez Facebook, gdy użytkownik odwiedza stronę facebook.com (z wyjątkiem społecznych plugin iframes). Plik ten pomaga Facebook’owi w identyfikacji podejrzanych czynności związanych z logowaniem oraz zapewnia bezpieczeństwo użytkowników. Na przykład Facebook stosuje go, by oflagować wątpliwe czynności, takie jak nieudane próby logowania i próby tworzenia wielu kont spamowych.

 

Nie

 

lu

 

Plik ‘lu’ jest tworzony przez Facebook i pomaga chronić użytkowników korzystających z komputerów publicznych poprzez wprowadzanie niewielkich zmian w formularzu logowania, umożliwiających na przykład odhaczenie opcji „keep me logged in”.

 

Nie

 

fr

 

Plik ‘fr’ jest tworzony przez Facebook

 

wygasa po miesiącu

3. Google Analytics

Witryna PUDLISZKI.PL  korzysta z Google Analytics, analitycznej usługi sieciowej dostarczanej przez niezależną firmę („Google”). Google Analytics instaluje pliki cookie, by przeanalizować, w jaki sposób strona jest wykorzystywana. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do zdefiniowania sesji użytkownika, a także przedstawienia szeregu kluczowych funkcji w raportach Google Analytics. Google Analytics tworzy lub aktualizuje pliki cookie wyłącznie do gromadzenia danych wymaganych w raportach. Ponadto Google Analytics stosuje tylko pliki cookie strony zawierającej umowę. Oznacza to, że wszystkie pliki cookie tworzone przez Google Analytics dla domeny użytkownika przesyłają dane wyłącznie do serwerów dla domeny użytkownika. W ten sposób w rzeczywistości pliki Google Analytics stają się osobistą własnością domeny strony użytkownika, a dane nie mogą zostać zmienione ani odzyskane przez żadną usługę na innej domenie.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat wizyty użytkownika na naszych stronach internetowych oraz aktualnego adresu IP użytkownika są przekazywane przez przeglądarkę użytkownika do Google i będą przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Firma Google będzie wykorzystywać takie informacje w naszym imieniu w celu oceny wykorzystania niniejszej strony, opracowania raportów na temat jej aktywności oraz dostarczania nam innych usług związanych z aktywnością strony i wykorzystaniem internetu. Adres IP gromadzony poprzez Google Analytics nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu firmy Google. Użytkownik może wyłączyć lub zablokować pliki cookie firmy Google, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Jednak po dokonaniu takiego wyboru, nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności naszych stron internetowych. Użytkownik może pobrać i zainstalować Google Analytics Opt-out Browser Add-on dostępny na stronie Google. Należy zauważyć, że nasza strona stosuje Google Analytics przy użyciu metody „anonymizeIp”, a adres IP użytkownika jest obcięty o ostatni oktet przed jego przechowaniem, by uniknąć identyfikacji.

Nazwa pliku cookie

 

Cel

 

Zatrzymanie

 

__utma

 

Ten plik cookie jest z reguły wpisany w przeglądarkę po pierwszej wizycie na naszej stronie z danej przeglądarki. Jeżeli plik został usunięty przez operatora przeglądarki, a przeglądarka ta później odwiedzi naszą stronę, wpisywany jest nowy plik cookie __utma o innym unikalnym ID. Plik ten jest stosowany, by określić unikalnych użytkowników odwiedzających daną stronę, i jest aktualizowany za każdym razem, gdy strona jest przeglądana. Ponadto plik ten posiada unikalne ID, które Google Analytics stosuje jako dodatkowe zabezpieczenie, by zapewnić zarówno ważność, jak i dostępność pliku.

 

Tak, 2 lata po utworzeniu/ aktualizacji.

 

__utmb

 

Ten plik cookie jest wykorzystywany do tworzenia i kontynuowania sesji użytkownika na naszej stronie. Gdy użytkownik przegląda stronę, kod Google Analytics podejmuje próbę aktualizacji tego pliku cookie. Jeżeli go nie znajdzie, wpisywany jest nowy plik i tworzona jest nowa sesja. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza inną część naszej strony, plik ten jest aktualizowany i traci ważność po 30 minutach, tj. kontynuuje pojedynczą sesję tak długu, jak długo trwa aktywność użytkownika w 30-minutowych odstępach czasu. Ten plik cookie wygasa, gdy użytkownik zrobi przerwę na stronie na czas dłuższy niż 30 minut. Domyślną długość sesji użytkownika można zmienić metodą _setSessionCookieTimeout.

Tak, 30 minut od utworzenia/ aktualizacji.

 

__utmz

 

Ten plik cookie przechowuje typ polecenia stosowany przez użytkownika, by uzyskać dostęp do naszej strony, przy użyciu metody bezpośredniej, linku, wyszukiwania internetowego lub takiej kampanii, jak ogłoszenie lub link wysłany pocztą elektroniczną. Jest on stosowany do obliczania ruchu wyszukiwarki, kampanii reklamowych oraz nawigacji w ramach naszej strony. Jest on aktualizowany za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę.

 

Tak, 6 miesięcy po utworzeniu/ aktualizacji. 6 miesięcy po utworzeniu/ aktualizacji.

 

__utmc

 

Ten plik cookie przechowuje informacje o sesji, weryfikuje czy użytkownik był już wcześniej na stronie

 

wygasa po zamknięciu sesji (przeglądarki www)

 

WS_pecr-ga_cookie

 

Przechowuje informacje o zgodzie użytkownika na otrzymywanie plików cookies.

 

wygasa po zamknięciu sesji (przeglądarki www)

 

WS_pecr-ga_cookie_perm

 

Przechowuje wybór użytkownika dt. otrzymywania plików cookies z bieżącej strony www.

 

Tak, 12 miesięcy

 

 

Pliki cookie są przydatne, ponieważ pozwalają rozpoznać użytkownika, gdy odwiedza nasze strony internetowe, dzięki czemu na przykład użytkownik nie musi ponownie wprowadzać swojego hasła i identyfikatora użytkownika w przypadku każdej wizyty na stronie.

Pliki cookie mogą być także wykorzystywane do oznaczenia stron odwiedzanych przez użytkownika oraz wybranych przez niego preferencji. Dzięki temu możemy wzbogacić swoje doświadczenie i wprowadzić usprawnienia na naszych stronach.

Możemy także stosować pliki cookie do kompilacji anonimowych danych statystycznych na temat naszych wzorców przeglądania i gromadzenia informacji o aktywności użytkowników na naszych stronach internetowych w trybie online („analityczne pliki cookie”). Przy takim wykorzystaniu plików cookie, użytkownik nie będzie osobiście identyfikowany, a gromadzone informacje będą wykorzystywane wyłącznie w formie zsumowanej dla celów sprawozdawczych.

Więcej informacji na temat plików cookie można uzyskać na stronie www.whatarecookies.com

Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji plików cookie, a większość przeglądarek zezwala na ich odrzucenie. Aby uzyskać informację, jak to zrobić, należy sprawdzić menu pomocy w swojej przeglądarce lub skontaktować się ze swoim administratorem systemu. Jeżeli chodzi o stwierdzenie „nieobowiązkowy”, należy zauważyć, że żaden z plików cookie na naszych stronach internetowych nie jest ściśle „obowiązkowy”. Użytkownik nie ma obowiązku zaakceptować żadnego tego typu pliku, jednak – jak wyjaśniono powyżej – może to mieć wpływ na sposób korzystania z tych stron. Użytkownik jest poproszony o wydane swojej wyraźnej zgody na stosowanie plików cookie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce plików cookie oraz w Regulaminie i polityce prywatności w momencie pierwszego dostępu do strony internetowej, a także gdy wprowadzimy na stronach nowe pliki cookie.

 

4. Informowanie o zmianach

Niniejsza Polityka plików cookie może być aktualizowana. W takiej sytuacji zmiany zostaną przedstawione na niniejszej stronie internetowej, którą należy regularnie odwiedzać, by uzyskać aktualne informacje na temat naszej Polityki plików cookie i Regulaminu i Polityki prywatności.

 

5. Dane rejestracyjne spółki

HJ Heinz Polska sp. z o.o. ul. Fabryczna 7, Pudliszki 63-840 Krobia

Działalność zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000013132 NIP: 696-10-01-802, kapitał zakładowy 90 786 880zł (opłacony w całości)

W przypadku pytań prosimy kontaktować się za pomocą formularza kontaktowego na witrynie w zakładce „kontakt” lub na adres firma@pl.hjheinz.com lub HJ Heinz Polska S.A./Oddział Warszawa, Al. Wilanowska 212, 02-765 Warszawa.